Search Search Favorites Favorites Messages Messages Watchdog Watchdog About About Premium Premium Login Login
Czech

For Sale, Land - Liberec, Horní Hanychov

Active
Without image
price unknown
 Start following

Is this listing yours?

Is this your listing? Register, request to change account from personal to company and get access to direct imports for free. Import bridge

 Location

 Address Czechia, Liberec - Horní Hanychov

 Property information

 Are you interested in price history of this listing?

Look at whole listing history, which we were able to acquire. From offer discovery, changes in price, to reservation and sale.
 Show listing history

 Looking for similar property?

Are you looking for similar property, but you are currently unlucky? Create watchdog for free and let us inform you with email or notification on your mobile phone, when similar property appears!

Share


Try our mobile app

Try our free mobile app with push notifications and mobile data saving optimizations.
Get it on Google Play Download on the App Store

 Found with robot

This listing was found by an automatic robot, which searches the internet for publicly available real estate listings. Only the preview without contact information is visible. Complete listing with original photos and contact information can be found on the sources below.

 Description

Insolvenční správce k přímému prodeji: - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku p. č. 374/12, to vše katastrální území Dolní Hanychov, obec Liberec, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1494. Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek: - prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, - písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz, - kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží, - kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí, - v nabídce kupující uvede své identifikační údaje. Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek. Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Similar listings nearby

 Show all similar listings nearby